εὐαγγελίσαντο

εὐαγγελίσαντο
εὐαγγελίζομαι
bring good news
aor ind mp 3rd pl (homeric ionic)

Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες). 2014.

Игры ⚽ Нужна курсовая?

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”